Information about depository institutions and depository

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
  
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044) 363-04-00
Факс -
Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
 
 
 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 34412655
Місцезнаходження 01033, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263418
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 498-53-74
Факс 498-53-74
Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи