Информация про депозитарную организацию и депозитарий

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
  
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044) 363-04-00
Факс -
Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
 
 
 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД-МАРКЕТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 34412655
Місцезнаходження 01033, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263418
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 498-53-74
Факс 498-53-74
Вид діяльності Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи