Public offer notice

                            Notification of PJSC "INTERPIPE NTRP" as the company,
                    which is considered to have carried out of public offering of securities


                      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі -Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"), ідентифікаційний код юридичної особи 05393116; місцезнаходження: Україна, 49081,м. Дніпро, вул. Столєтова, 21; адреса власного веб-сайта www:ntrp.interpipe.biz, повідомляє, що 18 грудня 2018 року позачерговими загальними зборами Товариства прийнято рішення про визначення ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" товариством, що вважається таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, а саме:
              1) вид цінних паперів: акції прості іменні;
              2) реєстраційний номер та дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію цінних паперів №201/1/10 від 18 травня 2010 року;
              3) міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 4000067839.