Reporting documents that are provided to relevant governmental authorities

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р. 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р. 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р. 

Консолідований звіт про власний капітал за 2013 р.

Примітки до фінансової звітності за 2013 р. 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р. (оприлюднено 30.04.2015 р.)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р. (оприлюднено 30.04.2015 р.)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р. (оприлюднено 30.04.2015 р.)

Консолідований звіт про власний капітал за 2014 р. (оприлюднено 30.04.2015 р.)

Примітки до фінансової звітності за 2014 р. (оприлюднено 30.04.2015 р.)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р. (оприлюднено 27.04.2016 р.)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р. (оприлюднено 27.04.2016 р.)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (За прямим методом) за 2015 р. (оприлюднено 27.04.2016 р.)

Консолідований звіт про власний капітал за 2015 р. (оприлюднено 27.04.2016 р.)

Примітки до фінансової звітності за 2015 р. (оприлюднено 27.04.2016 р.)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 р. (оприлюднено 26.04.2017 р.)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р. (оприлюднено 26.04.2017 р.)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (За прямим методом) за 2016 р. (оприлюднено 26.04.2017 р.)

Консолідований звіт про власний капітал за 2016 р. (оприлюднено 26.04.2017 р.)

Примітки до фінансової звітності за 2016 р. (оприлюднено 26.04.2017 р.)

Консолідована фінансова звітність за 2017 рік (оприлюднено 25.04.2018 р.)