Повідомлення про публічну пропозицію

                               Повідомлення ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" про те, що воно вважається таким,
                                                що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів


                ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (далі -Товариство, ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ"), ідентифікаційний код юридичної особи 05393116; місцезнаходження: Україна, 49081,м. Дніпро, вул. Столєтова, 21; адреса власного веб-сайта www:ntrp.interpipe.biz, повідомляє, що 18 грудня 2018 року позачерговими загальними зборами Товариства прийнято рішення про визначення ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" товариством, що вважається таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, а саме:
              1) вид цінних паперів: акції прості іменні;
              2) реєстраційний номер та дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію цінних паперів №201/1/10 від 18 травня 2010 року;
              3) міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 4000067839.