Раціоналізаторський рух

На ІНТЕРПАЙП НТЗ велика увага приділяється раціоналізаторського руху - використанню творчої ініціативи працівників для успішного вирішення питань технічного прогресу.
 
Основні цілі раціоналізаторської діяльності: 
 
  • Покращення умов праці; 
  • Удосконалення технологічних процесів; 
  • Зниження витрат на виробництво; 
  • Підвищення продуктивності праці; 
  • Поліпшення якості продукції; 
  • Підвищення ефективності використання робочого часу; 
  • Отримання економічного, технічного або іншого позитивного ефекту. 
За підсумками кожної впровадженої раціоналізаторської пропозиції виплачується авторська винагорода за подачу і використання рацпропозиції.