Матеріали з питань порядку денного

Проекти рішень чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 08.04.2011 р.

Звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2010 рік

Звіт Ревізійної комісії Товариства за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р. загальним зборам акціонерів про результати проведеної перевірки

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 12.12.2011 р.

Звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2011 рік

Звіт Ревізійної комісії Товариства за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. загальним зборам акціонерів про результати проведеної перевірки

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 19.04.2012 р.

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборах ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 29.01.2013 р.

Звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2012 рік

Звіт Ревізійної комісії Товариства за період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. загальним зборам акціонерів про результати проведеної перевірки

Звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2013 рік

Звіт Ревізійної комісії Товариства за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. загальним зборам про результати проведеної перевірки

Звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2014 рік (оприлюднено 06.05.2015 р.)

Звіт Ревізійної комісії Товариства за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. загальним зборам про результати проведеної перевірки (оприлюднено 06.05.2015 р.)

Звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2015 рік (оприлюднено 05.05.2016 р.)

Звіт Ревізійної комісії Товариства за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. загальним зборам про результати проведеної перевірки (оприлюднено 05.05.2016 р.)

Повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу Товариством належних акціонерам акцій (оприлюднено 25.04.2018 р.)

Звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2017 рік (оприлюднено 02.05.2018 р.)

Звіт Ревізійної комісії Товариства за період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. загальним зборам про результати проведеної перевірки (оприлюднено 02.05.2018 р.)

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборах ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 18.12.2018 р. (оприлюднено 27.12.2018 р.)

Повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу Товариством належних акціонерам акцій (оприлюднено 04.05.2019 р.)

Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 25.04.2019 р. (оприлюднено 07.05.2019 р.)

Звіт Ревізійної комісії Товариства за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р. загальним зборам про результати проведеної перевірки (оприлюднено 13.05.2019 р.)

Звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік (оприлюднено 13.05.2019 р.)

Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік (оприлюднено 13.05.2019 р.)

Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 рік (оприлюднено 13.05.2019 р.)